Live a Good Life

การระบายอากาศภายในบ้าน

การระบายอากาศภายในบ้าน

การระบายอากาศภายในบ้าน

การทำช่องเปิดหรือช่องหน้าต่างนั้น เป็นการนำทั้งแสงและลมเข้ามาในบ้านพร้อมๆ กัน แต่เทคนิคการนำแสงเข้าบ้านจะง่ายกว่าการนำลมเข้า เพราะบ้านเรามีแสงแดดแรงตลอดทั้งปีอยู่แล้ว สำหรับลมอาจต้องใช้เทคนิคและทฤษฎีมาช่วยสักหน่อย ลมที่เข้ามาในบ้าน นอกจากจะเพื่อความเย็นสบายแล้ว ยังช่วยในเรื่องการระบายอากาศในบ้านด้วย

7 ข้อคิดนำลมเข้าบ้าน

1. ช่องลมสำหรับตัวบ้านควรอยู่ด้านตรงข้ามกัน เพราะจะช่วยให้อากาศสามารถไหลเวียนได้ทั่วทั้งห้อง ขนาดของช่องเปิดที่ลมเข้าและออกนั้นก็มีผลต่อความเร็วของลมด้วยเช่นกัน

2. ถ้าไม่สามารถทำช่องลมให้อยู่ตรงข้ามกันได้ ก็ควรให้อยู่ในลักษณะเยื้องกัน หรือในบริเวณผนังที่ตั้งฉากกัน ไม่ควรให้ช่องเปิดรวมกันอยู่ในด้านเดียว เพราะลมจะไม่หมุนเวียนเท่าที่ควร

3. ถ้าเราต้องการให้ลมเข้ามาในห้อง ก่อนอื่นเราต้องหาทางให้ลมออกด้วย ถ้ามีหน้าต่างเพียงด้านเดียว ลมจะไม่เข้า และอากาศจะไม่ถ่ายเท

4. ไม่ควรนำเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งของไปบังช่องหน้าต่างหรือทิศทางเข้า – ออกของลม

5. ในกรณีที่ต้องการช่องลมเพิ่มเติม เราอาจเจาะผนังสูงจากพื้นถึงเพดานประมาณ 2.00-2.50 เมตรในบริเวณมุมห้องหรือข้างเสาขนาดความกว้างก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่จะอำนวย แม้ความกว้างแค่ 20 – 30 เซนติเมตร ก็ช่วยให้ลมพัดผ่านได้แล้ว

6. การเจาะช่องเปิดควรคำนึงถึงทิศทางลม โดยเฉพาะลมประจำฤดู
หน้าร้อน ลมจะพัดมาจากทางใต้ (ลมว่าว)
หน้าหนาว ลมจะพัดมาจากทางเหนือลงใต้
หน้าฝน อากาศจะแปรปรวน ลมจะพัดมาได้แทบทุกทิศ แล้วแต่สภาพอากาศตอนนั้น

7. ในกรณีของบ้านสร้างใหม่ควรทำความเข้าใจแบบบ้านและคุยกับสถาปนิกให้ดีเสียก่อน เราจะได้ไม่ต้องมาปรับปรุงแก้ไขภายหลัง

การระบายอากาศภายในบ้าน

การระบายอากาศภายในบ้าน