Live a Good Life

บ้านอยู่สบายได้ความสุข

บ้านอยู่สบายได้ความสุข

บ้านอยู่สบายได้ความสุข

บ้านคือวิมานของเรา ยังเป็นคำพูดที่คงความอมตะอยู่เสมอ เราทุกคนต่างต้องการบ้านที่อยู่สบายไว้เป็นที่พักกายยามเหนื่อยล้า ถ้าบ้านถูกละเลยและขาดการดูแลเอาใจใส่ไปเสียแล้ว บ้านซึ่งน่าจะทำให้เรามีความสุขก็จะกลายเป็นสถานที่ไม่น่าพิสมัยไปได้ ดังนั้นเราจึงควรดูแลและให้ความสำคัญกับที่อยู่อาศัยตามกำลังความสามารถให้ดีที่สุดเพื่อความสุขเรียบง่ายที่หาได้ใกล้ตัวเราทุกวัน

“บ้าน” กับ “ความสุข”
บ้านเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขในทุกๆ วัน เราควรเอาใจใส่ทำให้บ้านอยู่สบายเพื่อสุขภาพที่ดี และมีบรรยากาศน่ารื่นรมย์ทั้งเพื่อเราเองและทุกคนในบ้าน

บ้านเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ เราทุกคนต้องใช้เวลาอยู่บ้านมากกว่าครึ่งหนึ่งของชีวิต ดังนั้นการที่จะอยู่บ้านได้อย่างมีความสุข เราจึงควรสร้างบรรยากาศของบ้านให้อยู่สบาย ซึ่งบ้านที่น่าอยู่นั้นต้องสามารถสร้างความสุขให้เราได้ 2 ประการด้วยกัน คือ ความสุขทางด้านจิตใจและความสุขทางด้านร่างกาย

ประการแรก : บ้านที่สร้างความสุขทางด้านจิตใจ
ได้แก่ บ้านที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม สบายหูสบายตา ตกแต่งอย่างมีรสนิยม ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ของราคาแพงเสมอไป เราสามารถใช้งานทุกส่วนของบ้านได้อย่างสะดวกสบาย มีความร่มรื่นของต้นไม้ใบหญ้า ไม่มีเสียงหรือฝุ่นควันรบกวน มีความเป็นส่วนตัวเพื่อให้สามารถใช้เวลาพักผ่อนหย่อนใจในบ้านได้อย่างเต็มที่

ประการที่สอง : บ้านที่สร้างความสุขทางด้านร่างกาย
ได้แก่ บ้านที่มีสุขอนามัยที่ดีและไม่ทำให้เราเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคภูมิแพ้ โรคเครียด ดังนั้น บ้านต้องสะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่อับชื้น ปราศจากฝุ่นละอองและเชื้อรา ไม่มีเสียงดังรบกวน ไม่มีน้ำขังจนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงหรือกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ซึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนมีผลต่อความเป็นอยู่และสุขภาพร่างกายของเราทั้งสิ้น

คนทั่วไปอาจเข้าใจผิดว่าบ้านที่น่าอยู่นั้นจำเป็นต้องมีราคาแพง ของตกแต่งหรูหรา หรือมีพื้นที่กว้างขวาง ซึ่งไม่เป็นความจริงเลย เพราะแค่บ้านไม้หรือห้องคอนโดเล็กๆ ห้องเดียวก็สามารถทำให้กลายเป็นบ้านที่น่าอยู่ได้นั้น เพียงเรารู้จักดูแลเอาใจใส่และให้ความสำคัญในเรื่องต่างๆ

บ้านอยู่สบายได้ความสุข

บ้านอยู่สบายได้ความสุข