Live a Good Life

ห้องรับประทานอาหารแสนสบาย

ห้องรับประทานอาหารแสนสบาย

ห้องรับประทานอาหารแสนสบาย

เวลารับประทานอาหารเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ให้ทุกคนในบ้านได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุย สอบถามสารทุกข์สุกดิบหรือพบปะสังสรรค์ ฉะนั้นเราไม่ควรละเลยที่จะจัดห้องรับประทานอาหารของบ้านให้เป็นห้องที่ถูกสุขลักษณะและมีบรรยากาศที่ดี

รูปแบบของห้องรับประทานอาหารแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

แบบที่อยู่ในห้องครัว
สำหรับครอบครัวเล็กๆ หรือในสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัด เช่น คอนโดมิเนียมหรืออพาร์ตเม้นท์ ที่เราพบเห็นบ่อยๆ คือ การใช้เคาน์เตอร์ที่กั้นห้องครัวเป็นโต๊ะอาหารไปในตัว โดยออกแบบให้มีพื้นที่วางจานและกำหนดความสูงเท่ากับโต๊ะอาหารทั่วๆ ไป คือ สูง 75 ซม. ทั้งยังใช้ประโยชน์ของเคาน์เตอร์ในการเก็บของใช้ภายในครัวได้อีกด้วย โดยด้านที่เป็นบานเปิดตู้นั้นจะอยู่ด้านในของครัว ส่วนที่นั่งรับประทานอาหารจะอยู่ด้านนอก ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกะกะพื้นที่ทำงานในครัว

การจัดครัวแบบนี้ควรจัดพื้นที่ว่างอย่างน้อย 2 ที่นั่ง ซึ่งความยาวของตัวเคาน์เตอร์จะเท่ากับ 1.20 – 1.60 เมตร อาจดูลำลองไปหน่อย แต่ประโยชน์ใช้สอยสำหรับมุมนี้จะไม่ต่างไปจากห้องอาหารขนาดมาตรฐานเลย

แบบห้องอาหารมาตรฐานเป็นสัดส่วน
สำหรับบ้านที่มีพื้นที่มากพอสมควรและต้องการห้องรับประทานอาหารที่แยกเป็นสัดส่วน ขนาดของห้องนั้นควรทำความเข้าใจกับสถาปนิกก่อนออกแบบบ้านว่า จำนวนสมาชิกในบ้านเรามีกี่คน ชอบสังสรรค์มีงานเลี้ยงเป็นประจำหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อกำหนดพื้นที่และขนาดของโต๊ะอาหารให้เพียงพอนั่นเอง

ขนาดของห้องรับประทานอาหาร
บ้านขนาดเล็กถึงกลางทั่วๆ ไปนิยมจัดที่นั่งสำหรับรับประทานอาหารอยู่ระหว่าง 4-6 ที่นั่ง ในกรณีที่มีสมาชิกในครอบครัวมาก หรือจัดงานสังสรรค์ต้อนรับแขกบ่อยๆ ก็อาจมีได้ถึง 8-12 ที่นั่ง

ToAsset Tip
นอกจากคำนึงถึงขนาดของโต๊ะอาหารแล้ว อาจต้องมีพื้นที่สำหรับองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย เช่น เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร หรือครัวขนาดเล็ก

ห้องรับประทานอาหารแสนสบาย

ห้องรับประทานอาหารแสนสบาย