Live a Good Life

กระเบื้องปูพื้น

ออกแบบห้องน้ำอย่างไรให้ถูกหลักการ

การออกแบบห้องน้ำ

การออกแบบห้องน้ำ

ข้อคิดในการออกแบบห้องน้ำที่ดีควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. ความปลอดภัย
ควรคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้ห้องน้ำเสมอ โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุและเด็กเล็กควรมีราวผนังให้จับกันล้ม พื้นควรติดวัสดุกันลื่น เลือกสุขภัณฑ์ที่ลบมุม ไม่มีแง่เหลี่ยมที่คม เครื่องทำน้ำอุ่นต้องเดินสวิตซ์ตัดไฟหรือสายดินให้เรียบร้อยและหมั่นตรวจเช็คเสมอเพื่อความปลอดภัย ตำแหน่งสวิตซ์และปลั๊กไม่ควรใกล้กับก๊อกน้ำหรือบริเวณที่ต้องเปียกน้ำ เป็นต้น

ToAsset Tip
เลือกกระเบื้องปูพื้นที่ไม่ลื่น และหลีกเลี่ยงการออกแบบเหลี่ยมมุมในห้องน้ำเพื่อความปลอดภัย

2. ตู้เก็บของ
ประโยชน์ของห้องน้ำนอกจากใช้อาบน้ำ ขับถ่าย แปรงฟันแล้ว ยังสามารถใช้พื้นที่บริเวณเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าสำหรับการแต่งตัว แต่งหน้า เป่าผม ได้อีกด้วย เพราะฉะนั้นการติดตั้งกระจกและตู้ใต้เคาน์เตอร์ ควรคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย รวมถึงตำแหน่งของโคมไฟให้เหมาะสม ตู้ใต้อ่างล้างหน้าควรยกพื้นสูงขึ้นจากพื้นห้องน้ำอย่างน้อย 20 ซม. เพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าไปใต้ตู้ จนทำให้ตู้ผุกร่อนได้ แต่ขณะเดียวกันถ้าเราเว้นพื้นที่ใต้ตู้ไว้น้อยเกินไป ก็จะทำความสะอาดใต้ตู้ได้ยาก จนกลายเป็นที่สะสมสิ่งสกปรก Continue reading