Live a Good Life

กำแพง

ห้องรับประทานอาหารแสนสบาย

ห้องรับประทานอาหารแสนสบาย

ห้องรับประทานอาหารแสนสบาย

เวลารับประทานอาหารเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ให้ทุกคนในบ้านได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุย สอบถามสารทุกข์สุกดิบหรือพบปะสังสรรค์ ฉะนั้นเราไม่ควรละเลยที่จะจัดห้องรับประทานอาหารของบ้านให้เป็นห้องที่ถูกสุขลักษณะและมีบรรยากาศที่ดี

รูปแบบของห้องรับประทานอาหารแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

แบบที่อยู่ในห้องครัว
สำหรับครอบครัวเล็กๆ หรือในสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัด เช่น คอนโดมิเนียมหรืออพาร์ตเม้นท์ ที่เราพบเห็นบ่อยๆ คือ การใช้เคาน์เตอร์ที่กั้นห้องครัวเป็นโต๊ะอาหารไปในตัว โดยออกแบบให้มีพื้นที่วางจานและกำหนดความสูงเท่ากับโต๊ะอาหารทั่วๆ ไป คือ สูง 75 ซม. ทั้งยังใช้ประโยชน์ของเคาน์เตอร์ในการเก็บของใช้ภายในครัวได้อีกด้วย โดยด้านที่เป็นบานเปิดตู้นั้นจะอยู่ด้านในของครัว ส่วนที่นั่งรับประทานอาหารจะอยู่ด้านนอก ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกะกะพื้นที่ทำงานในครัว Continue reading