Live a Good Life

วิธีกำจัดแมลงสาบ

วิธีกำจัดแมลงสาบ

วิธีกำจัดแมลงสาบ

วิธีกำจัดแมลงสาบ

เมืองไทยสามารถพบเห็นแมลงสาบได้บ่อยจนกลายเป็นเรื่องปกติ เพราะเมืองไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณธัญญาหาร และแมลงสาบนั้นก็ชอบอาศัยอยู่ใกล้กับบริเวณที่เก็บอาหารหรือที่ที่เต็มไปด้วยเศษอาหาร เช่น บนโต๊ะอาหาร ถังขยะ ตู้กับข้าวในครัว เป็นต้น

เนื่องจากธรรมชาติออกแบบให้แมลงสาบมีลักษณะตัวที่แบนมาก มันจึงสามารถเล็ดลอดเข้าไปได้ในทุกๆ ที่ นอกจากนี้ยังสามารถกินทุกอย่างที่ขวางหน้าและมีชีวิตอยู่ได้ในสภาวะขาดอาหารหรือน้ำ ดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่เราพบเจอมันบ่อยๆ ในสถานที่ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ อย่างเช่นตู้แคบๆ หรือในบ้านที่รกร้าง

แมลงสาบเป็นตัวแพร่เชื้อโรคอย่างดีเพราะมันมักกินอาหารหรือสิ่งสกปรกที่มีเชื้อโรคเข้าไป เมื่อแมลงสาบสัมผัสถูกอาหารของเราเข้า ผู้ที่รับประทานอาหารนั้นเข้าไปจะมีอาการแพ้หรือได้รับเชื้อเข้าไปโดยไม่รู้ตัว Continue reading