Live a Good Life

หน้าร้อน

การระบายอากาศภายในบ้าน

การระบายอากาศภายในบ้าน

การระบายอากาศภายในบ้าน

การทำช่องเปิดหรือช่องหน้าต่างนั้น เป็นการนำทั้งแสงและลมเข้ามาในบ้านพร้อมๆ กัน แต่เทคนิคการนำแสงเข้าบ้านจะง่ายกว่าการนำลมเข้า เพราะบ้านเรามีแสงแดดแรงตลอดทั้งปีอยู่แล้ว สำหรับลมอาจต้องใช้เทคนิคและทฤษฎีมาช่วยสักหน่อย ลมที่เข้ามาในบ้าน นอกจากจะเพื่อความเย็นสบายแล้ว ยังช่วยในเรื่องการระบายอากาศในบ้านด้วย

7 ข้อคิดนำลมเข้าบ้าน

1. ช่องลมสำหรับตัวบ้านควรอยู่ด้านตรงข้ามกัน เพราะจะช่วยให้อากาศสามารถไหลเวียนได้ทั่วทั้งห้อง ขนาดของช่องเปิดที่ลมเข้าและออกนั้นก็มีผลต่อความเร็วของลมด้วยเช่นกัน

2. ถ้าไม่สามารถทำช่องลมให้อยู่ตรงข้ามกันได้ ก็ควรให้อยู่ในลักษณะเยื้องกัน หรือในบริเวณผนังที่ตั้งฉากกัน ไม่ควรให้ช่องเปิดรวมกันอยู่ในด้านเดียว เพราะลมจะไม่หมุนเวียนเท่าที่ควร Continue reading